Vertaisvierailijamalli voitti Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen palvelumallikilpailun

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Vanhemmat

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke järjesti kesän ja alkusyksyn aikana kilpailun, jonka avulla haettiin uutta palvelumallia maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseksi sekä maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden lisäämiseksi ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä.

Kilpailuun tuli kymmeniä ehdotuksia eri alojen ammattilaisilta ja järjestöiltä. Kymmenelle tiimille järjestettiin palvelujamit kahtena elokuisena päivänä. Palvelujameissa tiimit työstivät ideoitaan sparraajien avustuksella.  Finaaliin pääsi lopulta viisi ideaa.

Yksi sparraajista oli Liisa Kallio, joka työskenteli 19 vuotta päihde- ja mielenterveysasioiden parissa Kalliolan setlementissä. Tällä hetkellä hän työskentelee työnohjaajana ja sparraajana.

– Minun työni sparraajana on esittää hankalia kysymyksiä idean rakenteesta ja sisällöstä.

Sparraajan tehtävä ei siis ole löytää vastauksia vaan kaivaa esiin idean punainen lanka. Ideointi on tuottanut palvelujameissa tulosta.

– Kaikkien ryhmien kanssa on päästy hyvin eteenpäin, Kallio toteaa.


Viisi innovatiivista ideaa finaaliin 

Kilpailu huipentui Kulttuurikeskus Stoassa järjestettyyn finaaliin. Viisi finalistia kävi vuorollaan esittelemässä palvelumalli-ideansa.

Nuoret Muslimit olivat kehittäneet idean Luurista. Se on vanhemmille suunnattu kulttuuri- ja uskontosensitiivinen palvelupuhelin, jossa saa apua omalla äidinkielellään. Lisäksi ajatuksena on järjestää teemailtoja, joissa tarjotaan vanhemmille ennaltaehkäiseviä tietoiskuja ja luentoja päihteistä ja mielenterveysongelmista.

MPMTO:n palvelumalli-ideana on erityisesti somaliäideille tarkoitettu Radio Toivo, joka antaa tietoa oikeuksista, päihde- ja mielenterveysongelmista ja nuorten elämästä kahden kulttuurin välissä. Ääneen pääsisivät radio-ohjelmissa myös nuoret.

Osuuskunta Väenvoima esitteli idean Nuur-keskustelutilaisuuksista, joihin kutsutaan niin nuoria kuin heidän vanhempiaankin. Tilaisuuden aluksi on asiantuntija-alustus, minkä jälkeen vanhemmat ja nuoret voivat omissa ryhmissään  keskustella illan teemasta. Lopuksi keskustelut puretaan ja  ne lähetetään yhteenvetona osallistujille.

Tiimi Salenius ja Ekebom oli viidestä finalistista ainoa, joka pureutui maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseen. Palvelumalli on tarkoitettu 9.-luokkalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmille. Tarkoituksena on edistää nuorten siirtymistä 2. asteen koulutukseen kahdessa tapahtumassa; syksyllä peruskoulun viimeisen lukuvuoden alettua ja keväällä yhteishaun aikaan.  Lisäksi malliin kuuluvat vanhempainillat ja tarvittava tuki puhelimitse.

 

“Kyse on herkistä asioista”

Ensin julkistettiin yleisön suosikki, Nuoret Muslimit ry:n Luuri-puhelinpalvelu. Jännitys tiivistyi entisestään, kun hankkeen projektipäällikkö Irma Sippola pyysi tuomariston lavalle kertomaan kilpailun voittajan.

Valintaa tehdessään tuomaristo kiinnitti huomiota mm. palvelumalli-idean edistymiseen prosessin aikana sekä idean asiakasarvoon, asiakaslähtöisyyteen, uutuusarvoon, tavoitettavuuteen, mitattavuuteen, monistettavuuteen ja toteutettavuuteen.

Voittajaksi tuomaristo valitsi Kalliolan Nuoret ry:n idean vertaisvierailijoista, jossa vanhemmat voivat kutsua vertaisvierailijan haluamaansa paikkaan ja saavat tukea omalla äidinkielellään nuorten päihde- ja mielenterveysongelmiin. Kalliolan Nuoret ry sai voittajaideasta 10 000 euroa.

– Voittajaideassa on ymmärretty kohtaamisen ja rinnalla kulkemisen tärkeys ja se, miten herkistä asioista on kyse. Palvelu lähtee vanhempien tarpeista ja vanhemmilla on mahdollisuus valita, missä kohtaaminen tapahtuu. Malli mahdollistaa onnistumisen arvioinnin ja hyödyt, ja se on monistettavissa, Tommi Laitio tiivisti tuomariston perustelut.

Tuomaristoon kuuluivat Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord, nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Tatjana Pajamäki, Irakin Naisten Yhdistys ry:stä Sirwa Farik, sosiaali- ja terveysvirastosta Karoliina Vihtarisekä tulevan palvelumallin käyttäjien edustajina Ramla Rafle ja Rahma Jamac.

Suunnittelukilpailun palveluideoita ryhdytään työstämään eteenpäin, ja niitä käytetään osana muodostettaessa palvelukuvausta, joka viedään julkiseen hankintaan. Tämän jälkeen eri tahot voivat ilmoittaa kiinnostuksensa palvelumallin toteuttajiksi, jonka valitsee lopulta nuorisolautakunta.  Palvelumalli tulee saamaan vuosittain 100 000 euroa toteuttamiseen.