Vertaisvalamiehistön projektityöntekijä Eeva Pulli: “Parasta on nuorten halu tukea toisiaan”

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Nuoret, Vertaisvalamiehistö

“Olen tehnyt pitkään töitä lasten ja nuorten parissa mm. päiväkodeissa, lastenkodeissa, nuorisotaloilla sekä psykiatrisella kuntoutus- ja hoito-osastolla. Vuonna 2009 valmistuin sosionomiksi ja vuonna 2015 sain valmiiksi ylemmän sosionomitutkinnon.

Työskentelin Luotsi-toiminnassa vuodesta 2010 alkaen. Luotsissa pyritään tukemaan 12–15-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Saan vertaisvalamiehistötoiminnassa käyttää kohdennetun nuorisotyön osaamistani. Työhöni kuuluu kehittää toimintamallia, lisätä toiminnan tunnettavuutta, kerätä ympärille verkostoja ja yhteistyökumppaneita sekä ohjata nuoria. Tärkeintä ovat nuoret. Tällä hetkellä vertaisvalamiehistössä on yksitoista 15–20-vuotiasta nuorta, mutta otamme mukaan tosi mielellään uusia nuoria. Aito kiinnostus toimintaa kohtaan riittää.

Vertaisvalamiehistön nuorten toimintaan kuuluu istuntoihin osallistumisen lisäksi koulutuksia ja ryhmätapaamisia, joissa vietetään yhdessä vapaa-aikaa nuorten toiveiden mukaisesti ja harjoitellaan esimerkiksi valamiehistössä toimimista sekä lisätään tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Toiminta on nuorille vapaaehtoista.

Vertaisvalamiehistön tarkoitus on puuttua alle 15-vuotiaiden tekemiin, yleensä ensimmäisiin, rikoksiin tai rikkomuksiin, sillä he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Käsittelyissä mukana olevat alle 15-vuotiaat nuoret pyydetään istunnon jälkeen ryhmätapaamisiin, joissa opetellaan toisen huomioon ottamista ja vuorovaikutustaitoja sekä keskustellaan moraalikäsityksistä. Toiminta on vapaaehtoista myös alle 15-vuotiaalle nuorelle sekä hänen huoltajilleen, mutta yleensä nuori ja hänen huoltajansa suhtautuvat myönteisesti vertaisvalamiehistön toimintaan.

Prosessi lähtee käyntiin siten, että esimerkiksi poliisi, huoltaja, nuoriso-ohjaaja, opettaja tai vartija voivat nuoren ja tämän huoltajan luvalla ottaa minuun yhteyttä tilanteessa, jossa halutaan vertaisvalamiehistön tukea. Istunto sovitaan nopealla aikataululla, esimerkiksi samalle tai seuraavalle viikolle, jolloin käsiteltävä tilanne on yhä nuorella tuoreessa muistissa. Jokaisessa valamiehistöistunnossa on keskimäärin neljä nuorta. Istunnon puheenjohtaja on aikuinen. Istunnoissa on valamiehistön, nuoren ja huoltajan lisäksi mukana nuoriso- ja sosiaalityön ammattilaisia, mutta nuoria on paikalla aina enemmän kuin aikuisia.

Vertaisvalamiehistö käy kunkin tapauksen läpi ennen istuntoa. Istunnon jälkeen vertaisvalamiehistö vetäytyy sopimaan seuraamuksesta, joka voi olla esimerkiksi rikkoutuneen materiaalin korjaaminen, kirjeen kirjoittaminen asianomaiselle tai läheiselle, anteeksipyyntö tai tapaaminen asianomaisen kanssa. Kerran erästä vanhusta häirinneet nuoret veivät hänelle ruusuja anteeksipyynnöksi.

Toimintaa on ollut tähän asti pääasiassa Itäkeskuksessa ja Malmilla, mutta tavoitteena on myöhemmin saada käsittelyitä ja ryhmätoimintaa myös esimerkiksi Länsi-Helsingin alueelle.

Parasta tässä työssä ovat nuoret ja heidän halunsa auttaa muita nuoria sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin.”

Lue lisää vertaisvalamiehistöstä ja katso video.