Vertaisvalamiehistössä nuorten rikoksiin puututaan nopeasti ja tuetaan nuorta näkemään oman tekonsa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin. Samalla etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja ehkäisemään rikoskierrettä.

YHTEYSTIEDOT

Projektityöntekijä

Eeva Pulli
puh. 040 5500796
s-posti: eeva.pulli@hel.fi

 Uutiset