Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankeessa lisätään vanhempien osaamista koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä vahvistetaan ymmärrystä mielenterveys- ja päihdeasioista.

Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on heikompi tuntemus koulutusjärjestelmästämme, ammateistamme, työelämästämme sekä päihteistä ja mielenterveyden ilmiöistä ja hoidosta.

Hankkeessa vahvistetaan vanhempien tuntemusta koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä nuoren unelmista ja todellisesta kyvykkyydestä suhteessa eri koulutuksiin ja ammatteihin.

Lisäksi luodaan malli tuottaa maahanmuuttajaperheille työkaluja käsitellä päihde- tai mielenterveysongelmia. Toiminta perustuu nykyisten yhteisöjen tiedon ja osaamisen vahvistamiseen.

Toiminta toteutetaan palveluhankintana yhteisöiltä. Toteutuksessa huomioidaan omakielisyys, lähettiläiden löytäminen yhteisöjen sisältä sekä vertaistoiminta.

Toiminnan tuloksena yhteisöjen sisäinen osaaminen kasvaa ja väärään tietoon perustuva päätöksen teko vähenee. Oikea tieto vahvistaa oikea-aikaista hakeutumista päihde- ja mielenterveyspalveluihin.

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö
Irma Sippola
puh. 041 512 1795
s-posti: irma.sippola@hel.fi

 Uutiset