Nuoret, hyvinvointi ja Me-säätiö – Mikä 2050

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Nuoret

Me – maailman rakentajat kokoontuivat 9.3.2017 Stoaan vaihtamaan kokemuksiaan ja kehittämään toimintamalleja syrjäytymisen torjumiseksi. Paikalla oli iso asiantuntijoita, jotka ovat mukana hankeen toiminnassa eri kaupunginosissa. Me- säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord avasi päivän esittelemällä hankkeiden eri pilotit. Mukana olivat Vamos, Hope, Suho, Maahanmuuttajanuorten Helsinki, Hyvän mitta, Mahdollisuus lapselle, Startup Refugees, Sekasin chat, Lapsiarkki ja maahanmuuttajaäitien mento.

Sana, jonka ammattilaisten puheissa, korostui oli yhteistyö. Yhdessä tekeminen. Hanke on kovaa vauhtia ottamassa askelia, esimerkiksi Me-taloja, jonka tarkoituksen on tarjota matala kynnyksen toimintaa, käynnistynyt Turussa ja Helsingissä. Tämä on loistava tapa päästä lähemmäs ja tavoittaa alueen nuoret, jotka ovat jääneet muun hyvinvointipalveluiden ulkopuolelle. Maahanmuuttajanuorten Helsinki esitteli hankkeen pilotit ja työn keskeiset tulokset ja asiakasymmärryksen havainnot.

Iltapäivästä Strategista viestintää: Päivään kuului myös strategisen viestinnän oppeja ja niiden ulottuvuuksia Me-maailmasta. Strateginen viestintä nähdään koko organisaation tasolla tapahtuvana viestintänä, joka luo ja edistää me-säätiön strategiaa. Paikalla oli alan asiantuntija Kalle siira joka luennoi meille mitä nykypäivänä tarkoitetaan strateginen viestintä. Mitkä seikat tekevät organisaatiossa tapahtuvasta viestinnästä strategista ja mikä puolestaan on ei-strategista viestintää? – Tämä kaikki Me-maailman silmin.

Nuori ja syrjäytyminen

Nuorten syrjäytyminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste ja pinnalla oleva puheenaihe. Tänä päivänä Suomessa arvioidaan olevan 70 000 syrjäytynyttä ihmistä ja tästä kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä on 15–29-vuotiaita nuoria. Huikeat luvut.  Kuitenkin kalleinta on tekemättä mitään. Nuorten syrjäytyminen ei ole vain sosiaalinen ongelma se tarkoitta myös pitkällä aikavälillä mittavat kulut yhteiskunnalle.
Syrjäytymisen ehkäisy on noussut yhdeksi Me-Säätiön keskeisimmäksi tavoitteeksi ja työtä tehdään niin, että vuonna 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Nyt on jo otettu askel askel eteenpäin – Sekasin Chat palvelee nuoria, jotka tarvitsevat keskusteluapua heitä pohdituttaviin  jaksamisen ja mielenterveyden haasteisiin. Lähes vuorokauden ympäri avoinna oleva keskustelupalvelu tukee nuorta, tarjoten heille mahdollisuuden keskusteluun, ohjausta mieltäpainavista asioista. Tämän kaltainen palvelu on asiakkaansa näköinen ja se antaa arvokasta ohjausta nuorelle. Avun onkin suotavaa olla lähempänä. On eriarvoisen tärkeää saada nuorta tuntemaan, ettei hän ole yksin vaan asiat ovat ratkaistavissa.

Päivä täytti odotukset: me, hyvinvointi ja usko, että omilla teoilla saa aikaan muutosta, vahvistui varmasti jokaiselle.

Teksti ja kuvat: Sagal Hassan