Buddyschoolissa vanhemmat oppilaat vertaisopetuksen menetelmin opettavat nuorempia oppilaita. Vuorovaikutus syntyy yhteisen tekemisen kautta ja pienen purtavan kera. Tavoitteena on tunnistaa nuorten kyvykyyksiä ja vahvuuksia, luoda onnistumisen kokemuksia sekä parantaa opiskelumotivaatiota ja -tuloksia.


YHTEYSTIEDOT

www.buddyschool.fi

Koordinaattori
Kirsti Kallansalo
puh. 040 650 3763
s-posti: kirsti.kallansalo@hel.fi

 Uutiset