Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke jalkauttaa Vertaisvalamiehistö-konseptin Suomeen

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Vertaisvalamiehistö

Suomessa alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Kun nuoren rikoksentekijän ei tarvitse ottaa vastuuta teostaan, hän ei usein myöskään tule pohtineeksi tekonsa seurauksia esimerkiksi uhrille, yhteisölleen tai itselleen. Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen yksi kärjistä on alle 15-vuotiaille rikoksentekijöille suunnattu vertaisvalamiehistömalli. Sen uranuurtajia on yhdysvaltalainen Margaret E. Fisher, joka on työskennellyt nuorten parissa 1970-luvulta lähtien.  Julkisen oikeuden kouluttajana hän on toiminut 35 … Read More

Vanhempien tukemisen suunnittelukilpailu

Irma SippolaMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Vanhemmat

Osallistu suunnittelukilpailuun! Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke hakee uutta ja innovatiivista palvelumallia maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseksi sekä Maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden lisäämiseksi ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä.   Malli vanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen parantamiseksi Maahanmuuttajanuorten vanhemmat tuntevat huonosti eri koulutusvaihtoehtoja ja suomalaisen yhteiskunnan ammatteja, koska asiaan perehtyminen on vaikeaa kielitaidon puutteesta johtuen. Tämä vaikeuttaa omien lasten tukemista koulunkäynnissä ja siihen liittyvissä valinnoissa, … Read More

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -seminaarissa esiteltiin hankkeen kärjet: teemoina työelämä, koulutus ja sosiaalinen ympäristö

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -seminaarissa 18.5. esiteltiin hankkeen tulevien vuosien kärjet, jotka valikoituivat lukuisten haastatteluiden ja kokeilujen perustella. Mukana haastatteluissa ja kokeiluissa on ollut niin nuoria kuin alan ammattilaisiakin. Hankkeen kärjet 1. Vanhemmuuden ja yhteisöjen tukeminen. Aiheesta tullaan käynnistämään suunnittelukilpailu. 2. Kaverikahvila, jossa yläasteikäiset nuoret järjestävät innostavia oppitunteja ala-asteikäisille. Toiminnalla vahvistetaan nuorten onnistumisen, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. 3. Mikrotyömarkkinat, jonka avulla vahvistetaan … Read More

Maahanmuuttajanuorille uusia keinoja työnhakuun

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Työelämä

Parisenkymmentä nuorta kokoontui keväisenä torstai-iltana Kallahden nuorisotalolle kokeilemaan uutta mikrotyön sovellusta, Treameria. Kokeilu liittyy Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeeseen, joka etsii uudenlaisia ratkaisumalleja maahanmuuttajanuorten aseman parantamiseksi Helsingissä palvelumuotoilun ja -kokeilujen kautta. Maahanmuuttajataustaisista nuorista 25 % on työelämän tai koulutuksen ulkopuolella. Nuoret saattavat kokea, että heitä ei pyydetä työhaastatteluun vieraskielisen nimen tai kulttuuritaustansa vuoksi tai siksi, että heidän suomen kielen taitonsa ei ole … Read More