Apua veteraaneille ja yksinhuoltajavanhemmille – Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen työelämä-pilotti etsii uusia tapoja tarjota töitä nuorille

Ulla PaukkuMaahanmuuttajanuorten Helsinki, Työelämä

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen työelämää edistävän pilotin tavoitteena on rakentaa pysyvä malli työn lahjoittamiseen nuorille Helsingissä.

Tänä vuonna työelämä-hanke on tarjonnut jo satoja ns. piilotyöpaikkoja tai täysin uusia ideoita nuorille. Ensi vuoden loppuun mennessä työkokemusta pilotin kautta pyritään tarjoamaan yli 1000 nuorelle. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on, että työn lahjoittamisen malli on vakiintunut ja tuottaa nuorille 10 000 työtuntia vuodessa.

Työtehtävät ovat sellaisia, jotka lisäävät alueellista hyvinvointia. Työllistäjänä voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Lisäksi nuoria tuetaan yrittäjyydessä ja osuuskuntien perustamisessa.

Työelämä-mallia testataan erilaisilla tavoilla, mm. sotaveteraani-yhteistyöllä, tapahtumissa, alueseuroissa, Pienperheyhdistyksessä, kauppakeskus Itiksessä ja eri yrityksissä. Lisäksi haetaan yhteistyötahoja työn lahjoittamiseen.


Nuoret auttavat veteraaneja

Vuosaaressa aloitettiin keväällä 2017 veteraaniapu yhdessä Helsingin seudun sotaveteraanipiirin kanssa. Veteraaniapu tarkoittaa mm. seuranpitoa ja kaupassakäyntiapua sekä apua erilaisissa tilaisuuksissa.

Uusia nuoria rekrytoitiin auttamaan sotaveteraaneja mm. nuorisotaloilta Vuosaaressa ja Herttoniemessä sekä Monik ry:n kautta. Herttoniemessä Kettutien palvelutalossa pyörii lisäksi nuorten pitämä bingo.

Toiminta on saanut positiivista palautetta, ja mallia tullaan kehittämään ja laajentamaan edelleen.

Katso video nuorten ja veteraanien yhteistyöstä.

Kesätöitä Vuosaari Seurasta ja nuorisopalveluista  

Vuosaari nuoren silmin -kesätyön avulla parannetaan alueen yhteisöllisyyttä ja imagoa sekä saadaan nuorille työkokemusta ja samalla heidän ääntään kuuluviin.

Vuosaari Seura palkkaa 20 nuorta töihin kesäkuussa kahdessa jaksossa. Nuoret pitävät alueella Pop up -kahvilaa, hoitavat viljelypalstoja ja kiertävät tutustumassa Vuosaaren yrityksiin, paikkoihin, henkilöihin ja ilmiöihin ja kirjoittavat niistä blogeja ja artikkeleita suomen lisäksi somaliksi, venäjäksi ja arabiaksi. Kirjoituksia julkaistaan vuosaari.fi-sivuilla, alueen sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut puolestaan palkkaa 15–18-vuotiaita turvapaikanhakijoita, jotka ovat olleet Suomessa noin 1,5–2 vuotta, kuukaudeksi kesätyöhön toimipaikkoihinsa.

Apukäsiä tapahtumiin

Paikalliset nuoret otetaan mukaan alueen tapahtumien järjestelyihin. Työtehtäviin kuuluu mm. roudaamista, markkinointia, artistien tarjoiluista huolehtimista ja vieraiden opastamista. Toukokuussa Idän Kyläjuhlassa työskenteli noin 20 ja Meri-Rastilan Kyläjuhlissa noin 10 nuorta.


Työtä lasten parissa

Tieto on Valtaa ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa 26 maahanmuuttajanuorelle töitä. Nuoret opettavat maahanmuuttajalapsia, jolloin pienemmät lapset oppivat ja nuoret saavat työkokemusta. Nuoret tulevat perheistä, joissa palkkatyön merkitys erityisesti korostuu.

Pienperheyhdistys ry:n kautta nuoret saavat töitä toimimalla mm. lastenhoitoapuna yksinhuoltojavanhemmille. Lisäksi nuoria on palkattu Vuosaaren alueelle apuohjaajiksi lasten kesätoimintaan, kuten Rastilan mediakerhoon esikouluikäisille ja jalkapallotoimintaan FC Vikingeille. Syksyllä nuoria palkataan myös FC Kontuun.

Ostoskeskus ITIS             

Kauppakeskus Itiksessä tehtiin parin kuukauden kokeilu, jossa somalin- ja arabiankieliset nuoret työskentelivät infopisteapulaisina. Nuoret saivat hyvää työkokemusta asiakaspalvelussa ja vieraskieliset asiakkaat entistä paremmin neuvoja ja palvelua. Lisäksi nuoria palkattiin Itikseen päivittämään yritysten yhteystiedot.