Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankeessa lisätään vanhempien osaamista koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä vahvistetaan ymmärrystä mielenterveys- ja päihdeasioista.

Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on heikompi tuntemus koulutusjärjestelmästämme, ammateistamme, työelämästämme sekä päihteistä ja mielenterveyden ilmiöistä ja hoidosta.

Hankkeessa vahvistetaan vanhempien tuntemusta koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä nuoren unelmista ja todellisesta kyvykkyydestä suhteessa eri koulutuksiin ja ammatteihin.

Lisäksi luodaan malli tuottaa maahanmuuttajaperheille työkaluja käsitellä päihde- tai mielenterveysongelmia. Toiminta perustuu nykyisten yhteisöjen tiedon ja osaamisen vahvistamiseen.

Toiminta toteutetaan palveluhankintana yhteisöiltä. Toteutuksessa huomioidaan omakielisyys, lähettiläiden löytäminen yhteisöjen sisältä sekä vertaistoiminta.

Toiminnan tuloksena yhteisöjen sisäinen osaaminen kasvaa ja väärään tietoon perustuva päätöksen teko vähenee. Oikea tieto vahvistaa oikea-aikaista hakeutumista päihde- ja mielenterveyspalveluihin.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke järjesti kesän ja alkusyksyn 2016 aikana suunnittelukilpailun, jossa haettiin  palvelumallia maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseksi sekä maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden lisäämiseksi ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä.

Kilpailuun tuli  ehdotuksia eri alojen ammattilaisilta ja järjestöiltä. Kymmenelle tiimille järjestettiin työpaja, joissa ne työstivät ideoitaan sparraajien avustuksella.  Finaaliin valittiin viisi ideaa.

Voittajaksi tuomaristo valitsi Kalliolan Nuoret ry:n idean vertaisvierailijoista, jossa vanhemmat voivat kutsua vertaisvierailijan haluamaansa paikkaan ja saavat tukea omalla äidinkielellään nuorten päihde- ja mielenterveysongelmiin. Kalliolan Nuoret ry sai voittajaideasta 10 000 euroa.

Tuomaristoon kuuluivat Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord, nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Tatjana Pajamäki, Irakin Naisten Yhdistys ry:stä Sirwa Farik, sosiaali- ja terveysvirastosta Karoliina Vihtarisekä tulevan palvelumallin käyttäjien edustajina Ramla Rafle ja Rahma Jamac.

Suunnittelukilpailun palveluideoita työstetään eteenpäin muodostettaessa palvelukuvausta, joka viedään julkiseen hankintaan. Tämän jälkeen eri tahot voivat ilmoittaa kiinnostuksensa palvelumallin toteuttajiksi, jonka valitsee lopulta nuorisolautakunta.

YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö
Irma Sippola
puh. 041 512 1795
s-posti: irma.sippola@hel.fi

 Uutiset