Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankeessa nuorten työn kautta parannetaan alueellista hyvinvointia ja rakennetaan pysyvä työnlahjoittamisen malli nuorille Helsingissä.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämiseksi on tärkeä löytää uusia ja innovatiivisia tapoja, jotta pääsy mukaan työelämään  helpottuu ja työkokemusta karttuu.

Maahanmuuttajataustaisista nuorista 25 % on työelämän tai koulutuksen ulkopuolella, vastaava luku kantasuomaisilla nuorilla on 4 %. Helsingissä vuonna 2016 ulkomaalaistaustaisten työttömyys on 27,4 %, kun se koko väestössä on 12,4 prosenttia. Miehillä työllisyys on heikointa 20–24-vuotiailla, naisilla 30–34-vuotiailla.

Syyt heikkoon työllistymiseen vaihtelevat yksilökohtaisesti, niitä ovat mm. työelämän sosiaalisten verkostojen puute, ennakkoluulot, heikompi koulumenestys ja heikko kielitaito. Nuoret ovat myös kokeneet, että heitä ei pyydetä edes työhaastatteluun vieraskielisen nimen tai kulttuuritaustansa vuoksi.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa rakennetaan pysyvä malli työn lahjoittamiseen nuorille Helsingin lähiöissä. Työtehtävät ovat sellaisia, jotka lisäävät alueellista hyvinvointia. Työllistäjänä voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Työmahdollisuuksissa huomioidaan  erityisesti maahanmuuttajanuoret.

Nuorisotyöyksiköt ovat tärkeä keskuspiste alueiden hyvinvoinnin lisäämiseksi nuorten työn kautta. Lisäksi nuoria tuetaan yrittäjyydessä ja osuuskuntien perustamisessa.

YHTEYSTIEDOT

Koordinaattori
Sami Komppula
puh. 040 487 9126
s-posti: sami.komppula@hel.fi

Uutiset